Guangzhou Summer Vacation 2011

WCA Competition

Date: 31 Jul 2011

City: Guangzhou, Guangdong Province, ChinaChina

Venue: Haizhu Public Library

Address: No. 39, Baogang Ave., Haizhu District, Guangzhou 510220

Coordinates: 23.107563, 113.270310

Organizers: Yaozong Liang, Yi Wei, Jie Xie, Yuping Zhong, Ming Zheng

Number of participants: 11


Description:Unofficial events from Guangzhou Summer Vacation 2011. For official events see the official WCA competition page.